Inštrukcije fizika

Fizika preučuje obnašanje snovi v prostoru in času in njeno vzajemno delovanje. Fizikalne teorije se navadno izražajo z matematičnimi zvezami. Uveljavljenim fizikalnim teorijam pravimo tudi fizikalni zakoni. Fizika pojasnjuje fizikalne pojave in pri tem uporablja fizikalne količine. Fizika je povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, še posebej s kemijo, biofiziko in fiziologijo.
Fizika se dosti razlikuje od matematike. Res pa je, da fizika brez matematike ne bi obstajala. Pri fiziki rešujemo fizikalne probleme s pomočjo matematičnih orodij. Matematika je zelo eksaktna veda, pri čemer je pri fiziki dovoljeno veliko odstopanj in toleranc napak pri meritvah in rezultatih. Učenci velikokrat pravijo, da jim je fizika lažja od matematike. Menim da je temu zato, ker si probleme pri fiziki lahko predstavljajo in jih je tako lažje razumeti kot matematiko. Zanimivejša je verjetno tudi zaradi raznih poskusov, ki jih delamo pri fiziki v šoli.

Pri inštrukcijah fizike je potrebno manj znanja teorije kot pri matematiki in statistiki. Pri vseh treh so skupne različne formule in veliko rešenih nalog, saj veste kaj pravijo. VAJA DELA MOJSTRA.

Learn more about Solar millvillehps at http://millvillehps.com

admin