Inštrukcije

Večina ljudi težko razume mojo strast do matematike, zakaj sem jo šla študirati in zakaj jo tako rada poučujem.

Matematika je od vseh predmetov najbolj unikaten predmet. Tudi če vse ostale predmete znamo za 5, nam to ne pomaga pri matematiki. Matematika je čista logika in brez logičnega razmišljanja in dobre predstave jo težko razumemo. Največji problem pri matematiki so slabe razlage v naših šola. Malo je učiteljev pri nas, ki so sposobni približati matematiko otrokom na tak način, da bi jo razumeli in da bi jih resnično zanimala.  Zato se pogosto zgodi, da se sovraštvo do matematike začne že v osnovni šoli in se po vsej verjetnosti nadaljuje tudi naprej v srednji šoli in na faksu.

Druga težava je v tem, da nismo vsi za vse. Kaj to pomeni? Nekateri ljudje se lažje učijo na pamet, medtem ko se drugi lažje učimo predmetov, pri katerih nam pomaga logika. Pomagamo si z asociacijami, miselnimi vzorci, signiranjem, itd... Jaz osebno nikoli nisem imela problemov z takimi predmeti, vendar sem imela probleme s predmeti, katere se je bilo potrebno učiti na pamet in ni bilo nobene logike zraven.

Tega bi se morali zavedati učitelji, otroci in starši. Starši pogosto postavljajo vprašanja: zakaj ima moj otrok slabo oceno pri matematiki, drugje pa ima samo petke; jaz sem bil najboljši pri matematiki, mojemu otroku pa matematike ne gre, kako je to možno? Seveda je možno, vsak človek je svoj, pa naj bo otrok ali odrasel. Genetika pa je tudi muhasta včasih, tako da ne podedujemo zmeraj vsega dobrega, kajne.

Zaradi takih in drugačnih problemov so se uveljavile in so zmeraj bolj pogoste inštrukcije. Inštruktorji imamo več različnih funkcij. Prva je, da pomagamo razumeti snov, ki jo inštruiranec ne razume. Druga, za mene še pomembnejša vloga je, da ugotovimo, kakšen je za njega najbolj učinkovit sistem učenja, tako da se bo tudi v prihodnje znal naučiti večino snovi sam in bolj učinkovito.

Na mojih straneh lahko najdete veliko gradiva in uporabnih povezav.