Inštruiranje matematike za podiplomski študij

Katja M. : Tina me je inštruirala višjo matematiko za podiplomski študij. Z matematiko sem ponovno stopila v stik po več kot 10 letih, kar mi je predstavljajo ne le osvojitev metod višje matematike (diferenčnih, diferencialnih enačb, integralov… ), ampak najprej osvežitev osnov! Ta izpit mi je predstavljal najhujšo moro, vendar sem ga naredila v […]

Inštrukcije fizika

Fizika preučuje obnašanje snovi v prostoru in času in njeno vzajemno delovanje. Fizikalne teorije se navadno izražajo z matematičnimi zvezami. Uveljavljenim fizikalnim teorijam pravimo tudi fizikalni zakoni. Fizika pojasnjuje fizikalne pojave in pri tem uporablja fizikalne količine. Fizika je povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, še posebej s kemijo, biofiziko in fiziologijo.Fizika se dosti razlikuje od […]

Priprave na maturo

Poznamo 2 vrsti mature, poklicno maturo in gimnazijsko oz. splošno maturo. Priprave na maturo so lahko individualne (število  ur po dogovoru) in skupinske (3-6 oseb, število ur 30, 60). Program je sestavljen za 30 in 60 ur. Literaturo in primerke izpitov običajno priskrbi inštruktor, nekaj gradiva je že na moji strani.  Priprave so običajno enkrat […]

Inštrukcije računalništvo

Predmet računalništvo je zelo široko področje. Osnovna področja so hardware, software, operacijski sistemi, microsoft office, programiranje, informacijski sistemi,… Ker se tehnologija zelo hitro razvija, se tudi predmeti  iz računalništva snovno zelo spreminjajo skozi leta. Osebno sem imela računalništvo prvič v 1. Letniku srednje šole, kjer smo se učili dos, wordstar,…. Na fakulteti matematike sem se […]

Inštrukcije statistika

Statistika je tudi zelo tesno povezana z matematiko. Ker je naloga statistike izluščiti »najboljšo« informacijo iz razpoložljivih podatkov, jo nekateri uvrščajo v teorijo odločanja.Statistične metode temeljijo na teoriji verjetnosti. Osnovni koncepti so populacija, vzorci ter vzorčenje te in verjetnost domnev. Izhodišče za statistično delo je zbiranje podatkov, bodisi s pomočjo anketiranja bodisi s pomočjo sistematskega […]

Inštrukcije matematika

Benjamin Peirce je imenoval matematiko »znanost, ki podaja nujne sklepe«. Druga opredelitev smatra, da je matematika znanost o vzorcih, ki se lahko nahajajo v številih, prostoru, znanosti, računalnikih, navideznih ali stvarnih abstrakcijah, oziroma kjerkoli. Matematiki te vzorce raziskujejo in poskušajo formulirati nove domneve in ugotoviti njihovo resničnost s strogo deduktivno izpeljavo iz ustrezno izbranih aksiomov […]

Inštrukcije

Večina ljudi težko razume mojo strast do matematike, zakaj sem jo šla študirati in zakaj jo tako rada poučujem. Matematika je od vseh predmetov najbolj unikaten predmet. Tudi če vse ostale predmete znamo za 5, nam to ne pomaga pri matematiki. Matematika je čista logika in brez logičnega razmišljanja in dobre predstave jo težko razumemo. […]

Paratus

V šolskem letu 2008/2009 sem se prvič preizkusila tudi v poučevanju celotnega razreda. Učila sem matematiko za 3. in 4. letnik, smeri ekonomski tehnik, na privat ekonomski šoli PARATUS. Ta izkušnja mi bo ostala v zelo dobrem spominu do konca življenja. Rada bi se zahvalila vsem mojim učencem, ki so me prenašali in zdržali z […]